Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-02-21 Wed
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: “Đường dây nóng phục vụ tư vấn dành cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan” Sở Di Dân Bộ Nội chính đổi mã số phục vụ đặc biệt là 1990 từ ngày 1 tháng 3 năm 2022.
  • Ngày cập nhật: 2022.03.04      
  1. Sở đã thiết lập “Đường dây nóng phục vụ tư vấn dành cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan” (dưới đây gọi tắt là đường dây nóng), cung cấp dịch vụ tư vấn 7 ngôn ngữ là Trung, Anh, Nhật, Việt, Indonesia, Thái Lan, Campuchia.., cung cấp dịch vụ tư vấn sinh hoạt đa ngôn ngữ tức thì mới nhất và hoàn chỉnh nhất, nhằm xây dựng môi trường thân thiện quốc tế hóa, tiện lợi và thu hút người nước ngoài sang Đài thực hiện các hoạt động và cư trú, cùng xây dựng xã hội văn hóa đa nguyên.
  2. Để tiện cho người dân ghi nhớ và sử dụng, đường dây nóng sẽ đổi số là 1990 vào ngày 1 tháng 3 năm 111, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, sẽ là khoảng thời gian tuyên truyền hướng dẫn đồng thời hai số 0800-024-111 cũ và số 1990 mới. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, sẽ dừng sử dụng số 0800 cũ. Kính xin thông báo cho Cục Dân Chính, Cục (ban) Xã hội trực thuộc Sở và Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới tăng cường tuyên truyền hướng dẫn, để cho người dân được biết và sử dụng.
File:
Công văn Bộ Nội Chính.pdf pdfName檔:Công văn Bộ Nội Chính.pdf