Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-02-21 Wed
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Chuyển thông báo “Bồi dưỡng nhân viên thông dịch phụ đạo di dân năm 2022” của Sở Di dân Bộ Nội Chính
  • Ngày cập nhật: 2022.03.24      
  1. Để nâng cao năng lượng phục vụ của kho dữ liệu nhân viên thông dịch, quy hoạch tổ chức “Bồi dưỡng nhân viên thông dịch phụ đạo di dân năm 2022”, dự tính vào thứ 7, chủ nhật của tháng 5, tháng 6 năm 2022 mở lớp tại khu Bắc (tổ chức mỗi khóa tại mỗi thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc), khu Trung (thành phố Đài Trung), khu Nam ( thành phố Cao Hùng) và khu Đông (huyện Hoa Liên), mỗi khóa chiêu sinh 25 người.
  2. Khóa bồi dưỡng này tổng cộng 2 ngày (bao gồm thi trắc nghiệm), thời gian đăng ký từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022, thực hiện đăng ký trực tuyến (website đăng ký chính thức: https://www.2022cci.com.tw) hoặc đăng ký qua bưu điện (căn cứ vào dấu bưu điện), người tham gia hoàn toàn được miễn phí; kính mong các cư dân mới hoặc con em mình hoặc đối tượng phù hợp dự án đào tạo lần này biết một trong các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Campuchia, tiếng Philippines, Miến Điện và Malaysia sôi nổi đăng ký tham gia.

      3.Kèm theo 01 bản “EDM áp phích tuyên truyền chiêu sinh” và 01 bản “hướng dẫn chiêu sinh đào tạo”.

File:
Công văn Sở Di Dân Bộ Nội Chính.pdf pdfName檔:Công văn Sở Di Dân Bộ Nội Chính.pdf
Hướng dẫn chiêu sinh đào tạo.pdf pdfName檔:Hướng dẫn chiêu sinh đào tạo.pdf
ADM áp phích tuyên truyền chiêu sinh.png pictureName檔:ADM áp phích tuyên truyền chiêu sinh.png