Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-09-29 Thu
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Chuyển thông báo thông tin thi tuyển sinh nhập học dành cho cư dân mới năm 2022 đại học Bình Đông
  • Ngày cập nhật: 2022.04.16      
  1. Tài liệu tuyển sinh nói trên được thông báo trên website thông tin tuyển sinh của nhà trường, đã cho phép thí sinh lên mạng tra tìm hoặc tải xuống in ra, website thông báo tài liệu tuyển sinh: https://nightexam.nptu.edu.tw/
  2. Các thí sinh đồng loạt đăng ký trực tuyến
  1. Website đăng ký: https://webap.nptu.edu.tw/oess/default.aspx
  2. Ngày đăng ký:9:00 ngày 7 tháng 4 năm 2022 đến 17:30 ngày 20 tháng 4 năm 2022
  1. Nhà trường là trường đại học chất lượng cao với đặc sắc đa dạng kết hợp giáo dục đại học, ngành nghề kỹ thuật và đào tạo giáo viên, làm phong phú thêm kinh nghiệm đào tạo giáo viên, thông qua giảng dạy kết hợp giữa học và hành, đào tạo nên những nhân tài chuyên môn có đủ sức cạnh tranh trong công việc.
  2. Điều kiện đăng ký, khoa tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và quy định khác liên quan hãy đọc kỹ tài liệu tuyển sinh hoặc gọi điện đến tư vấn, điện thoại: 08-7663800 máy nhánh 18005
File:
Công văn đại học Bình Đông .pdf pdfName檔:Công văn đại học Bình Đông .pdf
Tài liệu.pdf pdfName檔:Tài liệu.pdf