Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-09-29 Thu
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Chuyển thông báo dừng đăng ký tuyển sinh sớm các buổi học của khóa “Đào tạo nhân viên thông dịch phụ đạo di dân năm 2022” Sở Di Dân Bộ Nội Chính
  • Ngày cập nhật: 2022.04.16      
  1. Mã công văn liên quan: Công văn số 11100287661 Yi Shu Yi Zi ngày 2 tháng 3 năm 2022
  2. Khóa đào tạo nói trên dự kiến mở lớp vào ngày thứ 7, chủ nhật giữa tháng 5, 6 năm 2022 tại khu Bắc (thành phố Tân Bắc, Đài Bắc), khu Trung, khu Nam và khu Đông, đối tượng đào tạo tuyển sinh mỗi khu tối đa 25 người. Vốn dự định thời gian đăng ký từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022, nhưng tại khu Bắc (thành phố Tân Bắc,Đài Bắc), khu Trung và khu Nam có số người đăng ký quá đông, do đó thời gian đăng ký cho khu Bắc (thành phố Tân Bắc, Đài Bắc), khu Trung và khu Nam sẽ kết thúc đăng ký vào ngày 25 tháng 3 năm 2022; thời gian đăng ký cho khu Đông sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022.
File:
Công văn Sở Di Dân Bộ Nội Chính.pdf pdfName檔:Công văn Sở Di Dân Bộ Nội Chính.pdf