Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-08-19 Fri
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Buổi thảo luận gia đình về sức mạnh đối thoại và biết đối thoại “Chơi lego học đối thoại” năm 2022 huyện Miêu Lật
  • Ngày cập nhật: 2022.04.29      

Chính quyền huyện Miêu Lật nhằm hỗ trợ dân chúng học tập sự thay đổi trong quan hệ gia đình và cách thức tương tác giao tiếp giữa thành viên trong gia đình,nâng cao khả năng tìm kiếm sự giao tiếp tương tác thích hợp, Trung tâm giáo dục Gia Đình vào ngày 9 tháng 7 năm 2022 và 23 tháng 7 năm 2022 tổ chức hai buổi thảo luận gia đình về sức mạnh đối thoại và biết đối thoại qua “chơi lego học đối thoại”, mong muốn thông qua tương tác thú vị giữa cha mẹ và con cái, hợp tác giải quyết vấn đề xung đột, thông qua việc tổ chức khóa học giao tiếp, để người tham gia có thể trong lúc hai bên đối mặt với khó khăn giao tiếp trong quan hệ gia đình, có thể sử dụng các thức chính xác để ứng phó.

Hoạt động này có 2 khóa học, bắt đầu đăng ký từ hôm nay, Thông tin sơ lược về hoạt động ghi trong phụ lục đính kèm, hoan nghênh những người quan tâm và có nhu cầu nhiệt tình đăng ký tham gia. Trong ngày diễn ra hoạt động có thực hiện các biện pháp phòng dịch như đo thân nhiệt, lưu lại thông tin liên lạc và khử trùng..

Nếu có hiện tượng bị sốt và ốm mệt, thì không được phép tham gia. Điện thoại liên hệ: 037-350746 cô La , website đăng ký như sau:

https://www.beclass.com/rid=254641f60f50a3831a32

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Miêu Lật coi trọng việc quản lý mối quan hệ gia đình, mỗi giai đoạn đều sắp xếp khóa học khác nhau, hỗ trợ thúc đẩy tình cảm người thân. Hãy vào website chính thức của Trung tâm giáo dục gia đình huyện Miêu Lật, fanpage FB hoặc đường dây tư vấn giáo dục gia đình 412 8185 (số di động 02-412-8185) để tìm hiểu chi tiết.

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Miêu Lật quan tâm bạn

Website chính thức Trung tâm giáo dục gia đình huyện Miêu Lật https://mlc.familyedu.moe.gov.tw/

Fanpage FBhttps://www.facebook.com/miaolifamily/

(Khi dịch bệnh ảnh hưởng khóa học, sẽ thực hiện theo Biện pháp phòng dịch mới nhất của Trung tâm chỉ huy dịch tễ Trung ương thời điểm đó).