Chính quyền quận Miaoli logo

Thông tin mới nhất
  • Tiêu đề: Chuyển thông báo bắt đầu đăng ký tuyển sinh nhập học của trường Đại học quốc tế công lập Kị Nam dành cho cư dân mới kể từ ngày 24/05/2022
  • Ngày cập nhật: 2022.05.16      
  1. Tài liệu hướng dẫn tuyển sinh nhập học dành cho cư dân mới năm 2022 đã cho phép thí sinh tra tìm trực tuyến hoặc tải in, website tải tài liệu hướng dẫn tuyển sinh miễn phí: https://www.admission.ncnu.edu.tw/.
  2. Tuyển sinh lần này đồng loạt áp dụng đăng ký trực tuyến, miễn thu phí đăng ký, website đăng ký: https://exam.ncnu.edu.tw/
  3. Điều kiện đăng ký thi, khoa (tổ) tuyển sinh, số lượng tuyển sinh và quy định liên quan khác hãy tham khảo Tài liệu hướng dẫn tuyển sinh.
File:
Áp phích.pdf pdfName檔:Áp phích.pdf
Công văn đại học Kị Nam.pdf pdfName檔:Công văn đại học Kị Nam.pdf