Chính quyền quận Miaoli logo

Thông tin mới nhất
  • Tiêu đề: Bạn đã biết về Luật phòng chống theo dõi quấy rối chưa?
  • Ngày cập nhật: 2022.06.27      

Theo thống kê của Sở Cảnh Chính, Đài Loan mỗi năm có 8000 vụ án theo dõi quấy rối, mấy năm gần đây càng có nhiều vụ án yêu đương bất thành chuyển sang ý định giết người. Theo điều tra năm 2017 Quỹ phụ nữ hiện đại, hơn 90% nạn nhân là nữ giới, gần một nửa số nạn nhân là người trẻ 30 tuổi trở xuống, cứ 8 người trẻ thì có 1 người từng bị theo dõi quấy rối.

Luật chống theo dõi quấy rối (Luật phòng chống theo dõi quấy rối) đã được thông qua trong lần đọc thứ 3 vào năm ngoái, ngày 1 tháng 6 năm 2022 chính thức được thực thi! Thông qua thẻ minh họa Sổ tay tóm lược của Sở Cảnh Chính, chúng ta cùng tìm hiểu luật Phòng chống theo dõi quấy rối, chú ý an toàn thân thể chính mình, và lưu ý quyền lợi liên quan, sự bảo vệ và các quy định của pháp luật.

Images:
Hình ảnh:6-1-1跟騷.jpg「Mở cửa sổ mới」Hình ảnh:6-1-1跟騷.jpg「Mở cửa sổ mới」Hình ảnh:6-1-1跟騷.jpg「Mở cửa sổ mới」