Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-08-19 Fri
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Không phải công ty du lịch hợp pháp không thể bán vé máy bay quốc tế
  • Ngày cập nhật: 2022.06.27      

Cô Kiều là một cư dân mới gả sang Đài Loan, thường trên Facebook chia sẻ thông tin bán vé máy bay quốc tế và dịch vụ làm visa, đồng thời để lại cách thức liên hệ.

Cô Kiều nói: “Tôi chỉ chia sẻ thông tin tốt về vé máy bay cho đồng hương, không biết luật Đài Loan không cho phép PO”.

Trên mạng nếu không phải là công ty du lịch mà bán vé máy bay quốc tế và có dịch vụ làm visa là bất hợp pháp nhé !

Tiếp nhận ủy thác bán vé cho các công ty vận tải biển, đường bộ và hàng không hoặc mua hộ khách hàng vé là nghiệp vụ của riêng ngành du lịch, không phải là công ty du lịch hợp pháp thì không thể bán vé máy bay quốc tế.

Không phải công ty du lịch mà bán vé máy bay quốc tế, có thể bị phạt 10 vạn -50 vạn Đài tệ.

Không phải công ty du lịch mà đăng tin về kinh doanh du lịch trên mạng máy tính, có thể bị phạt 3 vạn -30 vạn Đài tệ.

Images: