Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-08-19 Fri
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: SởDi Dân Bộ Nội Chính “Đường dây dịch vụ tư vấn dành cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan” bắt đầu thay đổi số dịch vụ đặc biệt 1990 vào ngày 1 tháng 3 năm 2022.
  • Ngày cập nhật: 2022.06.27      

Sở Di Dân Bộ Nội Chính thiết lập “Đường dây dịch vụ tư vấn dành cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan” (dưới đây gọi tắt là đường dây nóng), cung cấp dịch vụ tư vấn 7 ngôn ngữ Trung, Anh, Nhật, Việt, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, cung cấp dịch vụ tư vấn sinh hoạt đa ngôn ngữ mới nhất và hoàn chỉnh, để tiện cho người dân ghi nhớ và sử dụng. Đường dây nóng này sẽ đổi thành số 1990 vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 cùng năm, là thời kỳ tuyên truyền kép giữa số cũ 0800-024-111 và 1990, bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 2022 sẽ dừng dùng số 0800 cũ.