Chính quyền quận Miaoli logo

Thông tin mới nhất
  • Tiêu đề: Toàn dân được hưởng lợi Cư dân mới và người cư trú lâu dài cùng tận hưởng thành quả kinh tế
  • Ngày cập nhật: 2023.04.10      
Người nước ngoài có được quyền cư trú lâu dài, nhân viên cơ quan chính phủ các cấp được cử đi công tác ở nước ngoài và các thành viên gia đình của họ có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, cư dân Trung Quốc, Hồng Kông Macao và người nước ngoài là vợ hoặc chồng của công dân Đài Loan, người có giấy phép cư trú, người nước ngoài có thẻ cư trú lâu dài vì đều đóng thuế bình thường như công dân Đài Loan, nên phù hợp điều kiện, cũng có thể nhận được 6.000 nhân dân tệ. Nhằm giúp nhiều gia đình mang thai và con cái họ được chia sẻ thành quả phát triển kinh tế, trẻ em sinh tại Đài Loan trước cuối năm 2023, lĩnh nhận giấy khai sinh Trung Hoa Dân Quốc, và bố đẻ hoặc mẹ đẻ phù hợp điều kiện trợ cấp, thì đều liệt kê vào đối tượng cấp phát tiền mặt. Cách thức cần đăng ký trực tuyến là đăng ký nhập tài khoản, kính mong từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023 vào website chính thức 6000.gov.tw đăng ký tài khoản. Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 phân luồng đăng ký theo mã ID căn cước công dân hoặc số cuối ID trên thẻ cư trú, sau ngày 27 tháng 3 không phân biệt số cuối đều có thể đăng ký, từ ngày 6 tháng 4 liên tục nhập vào tài khoản. Trường hợp đăng ký sau ngày 6 tháng 4, nhập tài khoản sau 2 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký. Cách thức không cần đăng ký trực tuyến là: Lĩnh tiền mặt ATM: ngày 10 tháng 4 đến 31 tháng 10 năm 2023 đến các quầy ATM của các tổ chức tài chính (bao gồm bưu điện) lĩnh nhận. Lĩnh tiền mặt tại bưu điện: Ngày 17 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023 đến quầy dịch vụ chuyển gửi tiền của bưu điện trong giờ hành chính để lĩnh nhận. Đối tượng đặc thù được chuyển trực tiếp vào tài khoản: trường hợp thường xuyên lĩnh nhận niên kim hoặc trợ cấp chính phủ sẽ được trực tiếp chuyển đến tài khoản hiện có vào ngày 6 tháng 4 năm 2023, nếu không nhận được tiền hãy lĩnh nhận theo các kênh khác.
Images:
Hình ảnh:3-3-1.png「Mở cửa sổ mới」Hình ảnh:3-3-1.png「Mở cửa sổ mới」Hình ảnh:3-3-1.png「Mở cửa sổ mới」