Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Nội dung về thuế cần chú ý sau khi Cư dân mới nhận được chứng minh thư công dân Đài Loan
  • Ngày cập nhật: 2023.04.27      
Trước khi cư dân mới có được chứng minh thư công dân Đài Loan, nếu khi có thu nhập trong nước, người có nghĩa vụ đóng thuế đều khai báo nộp thuế theo “Mã chứng minh thư” mà Sở Di dân cấp, dẫn đến khi thực hiện khai báo quyết toán thuế thu nhập vào năm sau, danh sách thu nhập tra tìm bằng mã căn cước ID, có dữ liệu hiện lên không hoàn chỉnh hoặc tra không có dữ liệu. Kính mong trước khi nộp lại “Thẻ định cư”, hãy vui lòng photo hoặc chụp ảnh ghi lại trước và thông báo cho các đơn vị sau thay đổi các thông tin cơ bản của bạn, để tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bạn: 1.Công ty tuyển dụng 2.Tổ chức tài chính 3.Cơ quan thuế quốc gia
Images:
Hình ảnh:4-4.png「Mở cửa sổ mới」