Chính quyền quận Miaoli logo

Thông tin mới nhất
  • Tiêu đề: “Tôi và những đứa con của mình : Một cuốn cẩm nang dành cho các bậc cha mẹ”
  • Ngày cập nhật: 2023.04.28      
Tổng cộng 5 bản, gồm các phần giai đoạn mẫu giáo, cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông, giai đoạn thanh thiếu niên
File:
1.幼兒篇-印刷_2刷.pdf pdfName檔:1.幼兒篇-印刷_2刷.pdf
2.低年級-印刷.pdf pdfName檔:2.低年級-印刷.pdf
3.中年級-印刷_3刷.pdf pdfName檔:3.中年級-印刷_3刷.pdf
4.高年級-印刷_3刷.pdf pdfName檔:4.高年級-印刷_3刷.pdf
5.青少年篇-印刷_2刷.pdf pdfName檔:5.青少年篇-印刷_2刷.pdf