Chính quyền quận Miaoli logo

Chương chăm sóc sức khỏe y tế sinh nở
  • Tiêu đề: Cư dân mới hạnh phúc bảo hiểm y tế quan tâm bạn – hỗ trợ phí bảo hiểm y tế dành cho cư dân mới trước khi nhập tịch.
  • Ngày cập nhật: 2022.07.25      

Sở bảo hiểm y tế sử dụng “Quỹ phát triển cư dân mới” Bộ Nội Chính, thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm y tế dành cho cư dân mới trước khi nhập tịch, trợ cấp phí bảo hiểm dành cho cư dân mới   (bao gồm khu vực Đại Lục, Hồng Kong, Ma Cao) kinh tế khó khăn trước khi nhập tịch, hỗ trợ gia đình kinh tế khó khăn, giảm bớt gánh nặng chi phí bảo hiểm y tế của họ, bảo vệ quyền lợi khám chữa bệnh.

  1. Đối tượng hỗ trợ: Cư dân mới có thẻ cư trú tham gia bảo hiểm y tế và thuộc hộ gia đình thu nhập thấp (thu nhập trung bình thấp) (Bao gồm góa vợ/chồng chưa tái hôn hoặc ly hôn tự mình nuôi con chưa thành niên tại Đài Loan).
  2. Số tiền trợ cấp: cư dân mới trước khi nhập tịch của gia đình thu nhập thấp – hỗ trợ toàn bộ, cư dân mới trước khi nhập tịch của gia đình thu nhập trung bình thấp – hỗ trợ ½.
  3. Đăng ký như thế nào: Điền phiếu đăng ký, và kèm theo chứng minh thư người đăng ký, thẻ cư trú, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận hộ thu nhập thấp (trung bình thấp), đến làm thủ tục tại Văn phòng ủy ban, tổ nghiệp vụ các phân khu Sở bảo hiểm Y tế hoặc Văn phòng liên lạc.
  4. Hỗ trợ bao lâu: Hỗ trợ đến tháng 12 cùng năm kể từ tháng đủ tư cách đăng ký trong năm. Hàng năm cần đăng ký lại.

※Nếu cư dân mới đã có chứng minh thư, lập tức dừng hỗ trợ.

Đường dây phục vụ tư vấn bảo hiểm y tế:

Gọi điện thoại nội hạt 0800-030-598 hoặc 4128-678 (không cần thêm mã vùng)

Gọi bằng di động 02-4128-678

Images:
Hình ảnh:B7-5.jpg「Mở cửa sổ mới」