Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-16 Tue
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Chương nâng cao giáo dục văn hóa

  • Tiêu đề: Lớp dạy chữ dành cho cư dân mới năm 2022- đang tuyển sinh ! Trường tiểu học Vĩnh Trinh (Đầu Phần) mở lớp dạy chữ dành cho cư dân mới năm 2022
  • Ngày cập nhật: 2022.07.25      

Học viên đã qua lớp sơ cấp mới có thể đăng ký lớp trung cấp

Học kỳ 1 – lớp dạy chữ < Lớp sơ cấp> mở 2 lớp

Thời gian học: Từ 1 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022 (thứ 2 – thứ 6 hàng tuần) 6h -9h 30 tối (hạn đăng ký đến ngày 20/7).

Học kỳ 2 – Lớp dạy chữ < lớp sơ cấp> 1 lớp, <Lớp trung cấp > 1 lớp.

Thời gian học: từ 3 tháng 10 đến 14 tháng 11 năm 2022 (ngày thứ 2, thứ 4, thứ 5 hàng tuần) 6h đến 9h 30 tối (hạn đăng ký đến ngày 23/9)

Điện thoại đăng ký: 037-623290#718

Trường tiểu học Vĩnh Trinh (Đầu Phần) cô giáo Tằng Diệc Linh

Trường tiu hc Hi Bo (Hu Long) m lp dy ch dành cho cư dân mi năm 2022  

Học kỳ 1- Lớp dạy chữ < lớp sơ cấp>

Ngày 6 tháng 6 năm 2022 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022 (thứ hai, thứ 5 hàng tuần) 7h tối đến 9h, đã mở lớp, cũng có thể đăng ký.

Học kỳ 2 – Lớp dạy chữ <lớp sơ cấp>                                                           

Ngày 5 tháng 9 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022 (thứ 2, thứ 5 hàng tuần) 7h tối đến 9h tối.       

Điện thoại đăng ký: 037-431235 máy nhánh 18  trường tiểu học Hải Bảo   giáo viên Lưu