Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-09-26 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Chương bảo vệ an toàn cá nhân

  • Tiêu đề: Không chấp nhận bạo lực, cùng nhìn hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ cư dân mới chịu bạo lực gia đình.
  • Ngày cập nhật: 2021.01.20      

Theo thống kê của chính quyền huyện Miêu Lật, tính đến tháng 12 năm 2020, dân số cư dân mới của huyện Miêu Lật đã hơn 16000 người, cư dân mới đã trở thành một thành viên rất quan trọng trong huyện. Theo thống kê của Trung tâm phòng chống bạo lực gia đình huyện Miêu Lật, năm 2020 số người báo án bạo lực gia đình của huyện có 24821 người, nhìn từ thống kê quốc tịch của người bị bạo hành cho thấy, số người là cư dân mới (bao gồm người nước ngoài, đại lục, Hồng Kong Ma Cao) có 616 người bị bạo lực gia đình, trong đó nữ chiếm 98%, cho thấy rõ phụ nữ bị bạo lực gia đình chiếm tỷ lệ nhất định trong số vụ thông báo, là vấn đề cần mọi người chú ý và coi trọng.

 

Phụ nữ cư dân mới trong bối cảnh khác biệt về văn hóa và trở ngại ngôn ngữ, trong cuộc sống gia đình không ngừng tồn tại vấn đề trao đổi, bao gồm xung đột trong phân công việc nhà, vấn đề nàng dâu mẹ chồng và nuôi dạy con cái…, dẫn đến hôn nhân xuất hiện nguy cơ, bạo lực có thể theo đó mà xảy ra. Do phụ nữ cư dân mới không am tường về ngôn ngữ và pháp luật Đài Loan, không có bạn bè người thân tại Đài Loan, sau khi bị bạo lực thường lựa chọn âm thầm chịu đựng, đa số đối mặt với bạo lực gia đình bằng thái độ và các xử lý tiêu cực, thiếu hụt khả năng xin hỗ trợ từ xã hội.

 

Phòng bảo vệ ban xã hội chính quyền huyện Miêu Lật kêu gọi mọi người trong xã hội, khi bạn gặp/nhìn thấy /biết các bạn cư dân mới bên cạnh và các sự việc bảo vệ bạo lực và an toàn tính mạng, ngoài có thể gọi đường dây bảo vệ 110 113, cũng có thể thông qua giao diện thông báo trực tuyến mạng an toàn xã hội “Chăm sóc e “tìm kiếm sự giúp đỡ, thông báo vụ án do chuyên viên phan luồng vào các hệ thống dịch vụ thích hợp, tiện thông báo cho các gia đình nhanh chóng nhận được sự phục vụ cần thiết. Việc thông báo không phân biệt bạn hay tôi, cần mọi người cùng nhau quan tâm, nắm tay xây dựng môi trường sống an toàn, hòa hợp.

 

Hãy sử dụng các kênh tư vấn và hỗ trợ dưới đây (Thông tin hỗ trợ đều được bảo mật):

  • Trung tâm phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục chính quyền huyện Miêu Lật:037-360995
  • Mạng an toàn xã hội: Chăm sóc e  ecare.mohw.gov.tw (thông báo trực tuyến)
  • Cứu trợ bảo vệ khẩn cấp:110、119 

Đường dây tư vấn bảo vệ:Đường dây bảo vệ 113 (ngoài dịch vụ thông dịch tiếng nước ngoài 5 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Việt nam, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Campuchia..), từ ngày 10 tháng 8 năm 2020, bổ sung thêm phục vụ dịch tiếng Nhật).