Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-09-26 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Chương bảo vệ an toàn cá nhân

  • Tiêu đề: Tuyên truyền phòng chống bạo lực giới tính
  • Ngày cập nhật: 2022.08.16      

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè bị bạo lực gia đình, bạo lực trong quan hệ thân mật, xâm hại tình dục hoặc quấy rối tình dục, có thể gọi 1955, 110, 113 kịp thời cung cấp sự bảo vệ và trợ giúp cho bạn.

Images: