Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-09-29 Thu
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Chuyển thông báo hoạt động đăng ký hội viên mới “học tập không ngừng, tham gia nhóm được tặng quà” trong kế hoạch ứng dụng thông tin kỹ thuật số dành cho cư dân mới do Sở Di Dân tổ chức.
  • Ngày cập nhật: 2021.06.30      
  1. Sở Di Dân Bộ Nội Chính tổ chức khóa học máy tính miễn phí cho Cư dân mới, nhằm thực tiễn hóa kỹ năng ứng dụng kỹ thuật số của cư dân mới, thúc đẩy cha mẹ và con cái cùng học với nhau. Để khuyến khích cư dân mới và con em của họ gia nhập hội viên tiến hành học tập trực tuyến, đặc biệt tổ chức hoạt động tuyên truyền đăng ký hội viên mới “học tập không ngừng, tham gia nhóm được tặng quà”.
  2. Thời gian tổ chức hoạt động từ ngày 11 tháng 6 năm 2021 đến ngày 6 tháng 8 năm 2021, nội dung hoạt động cụ thể hãy tham khảo tại Bảng thông báo “Website điện tử thông tin kỹ thuật số Cư dân mới” (https://nit.immigration.gov.tw/), kính mong quý đơn vị hỗ trợ tuyên truyền rộng rãi, chuyển thông báo đến các đơn vị liên quan như: trường học các cấp, Thông tin học tập kỹ thuật số, Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới, cứ điểm phục vụ cộng đồng cư dân mới…nhằm thúc đẩy cơ quan công và tư phối hợp khích lệ các bạn cư dân mới nhiệt tình tham gia.
File:
Công văn sở Di Dân Bộ Nội Chính pdfName檔:編號3-內政部移民署函.pdf
Công văn Sở Gia Đình và Xã hội Bộ Phúc Lợi Y tế pdfName檔:編號3-衛福部社家署函 .pdf