Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-10-04 Tue
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Chuyển thông báo quy tắc chung lựa chọn “Dự án tham gia thúc đẩy và xây dựng xã hội văn hóa nghệ thuật cư dân mới – nhóm phụ đạo hạt giống khu vực”
  • Ngày cập nhật: 2021.08.03      

1.Bộ Văn Hóa nhằm thúc đẩy cư dân mới tham gia vào hoạt động xây dựng cộng đồng, hỗ trợ thúc đẩy kế thừa văn hóa cư dân mới, nên đã khích lệ cư dân mới kết hợp cộng đồng và tổ chức, đề ra các phương án hợp tác với cộng đồng, xem xét để phạm vi lựa chọn phương án hợp tác nói trên phổ cập trên toàn Đài Loan, nhằm xây dựng cơ chế phụ đạo lân cận và thích hợp từng địa phương, thúc đẩy nhiều hơn các phương án hợp tác giữa cư dân mới và cộng đồng, nên đã thông qua việc thành lập các nhóm phụ đạo khu vực tại 4 khu Bắc, Trung, Nam, Đông, hỗ trợ cho các phương án hợp tác của cư dân mới tại khu vực sở tại được thực hiện như ý và đúng chất lượng.

2.Đối tượng và số tiền hỗ trợ trong Bản quy tắc chung lần lượt như sau:

 

(1)Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, pháp nhân, trường đại học, tổ chức tư nhân (không bao gồm tổ chức chính trị), Ủy ban quản lý tòa nhà chung cư, doanh nghiệp thành lập đăng ký hoặc lập hồ sơ theo luật định.

(2)Số tiền hỗ trợ: Dự tính chọn 4 dự án của nhóm phụ đạo hạt giống thuộc 4 khu Bắc, Trung, Nam, Đông, mỗi dự án về nguyên tắc không quá 50 vạn Đài tệ.

3.Dự án áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến hoặc bản giấy, kết nối đăng ký trực tuyến https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdisizKJWVKSMH3vxd9xgF863Ow5inm-NHDBwYCrdo90ppV3g/viewformm , thời gian cuối cùng là 5h chiều ngày 15 tháng 8 năm 2021 (người đăng ký bằng bản giấy được tính theo dấu bưu điện). Người liên hệ dự án : Cô Hồ, Cô Tô Hiệp hội Phát triển quyền lợi phụ nữ Hao Hao huyện Bình Đông Pháp nhân tổ chức xã hội. Điện thoại liên hệ: 08-7371382,E-mail:jadwrp@gmail.com.

File:
Công văn Bộ Văn Hóa.pdf pdfName檔:Công văn Bộ Văn Hóa.pdf
Quy tắc chung.pdf pdfName檔:Quy tắc chung.pdf