Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-10-04 Tue
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

 • Tiêu đề: Chuyển thông báo “Kế hoạch xúc tiến văn hóa nghệ thuật và tham gia xây dựng xã hội dành cho cư dân mới- tổ chức quy hoạch phương án bồi dưỡng năng lực và hợp tác, phương án hợp tác dành cho cư dân mới
 • Ngày cập nhật: 2021.09.01      
 1. Bộ Văn hóa nhằm thúc đẩy cư dân mới tham gia vào hoạt động xây dựng cộng đồng, thông qua việc tổ chức khóa học bồi dưỡng năng lực liên quan, phụ đạo cho cư dân mới, thế hệ cư dân mới thứ 2 đã tham gia vào khóa học bồi dưỡng năng lực, những người dân quan tâm đến vấn đề cư dân mới, lấy bồi dưỡng hạt giống văn hóa cư dân mới và thúc đẩy cư dân mới tham gia vào công tác công cộng làm chủ đề, đưa ra các phương án hợp tác với cộng đồng.
   
 2. Thời gian tổ chức và phương thức đăng ký khóa học:
  1. Thời gian thực hiện: khoa học trực tuyến chia làm 3 buổi từ ngày 30 tháng 8 năm 2021 đến 31 tháng 8 năm 2021, từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9, ngày 6 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9. Khóa học thực tế tổ chức tại Học Viện thanh niên chính quyền huyện Bình Đông vào ngày 1 đến ngày 2 tháng 9.
  2. Phương thức đăng ký: Vào trước ngày 28 tháng 8 năm 2021, hoàn thành đăng ký trên website hoạt động (https://reurl.cc/LbOyZa), danh sách người tham gia các buổi học sẽ thông báo trên website nói trên và tại các trang mạng cộng đồng Đài Loan.
    
 3. Quy hoạch tổ chức phương án hợp tác, lần lượt như sau:
  1. Loại hình tổ chức đề án
   1. Nhóm thuần cư dân mới: nhóm cư dân mới hoặc thế hệ cư dân mới thứ 2 (thành viên tối thiểu 2 người).
     
   2. Nhóm cư dân mới kết hợp với tổ chức Đài Loan:Cư dân mới và tổ chức, pháp nhân, trường học, đoàn thể tư nhân (không bao gồm đoàn thể chính trị), ủy ban quản lý tòa nhà chung cư, doanh nghiệp đăng ký thành lập theo pháp luật , phối hợp trình đề án.
   3. Nhóm sinh viên đại học cư dân mới: nhóm thanh niên thế hệ cư dân mới thứ 2 của các trường đại học (cao đẳng), nhóm tự thành lập (hội viên tối thiểu 2 người) trong đó bắt buộc 1 người là thế hệ cư dân mới thứ 2.
   4. Khác: Nhóm không phải là cư dân mới, nhưng trong thời gian dài quan tâm đến vấn đề cư dân mới (thành viên tối thiểu 2 người).
 4. Số tiền thưởng: Mỗi đề án tối đa 30 vạn.
 5. Thực hiện đăng ký trực tuyến hoặc bằng văn bản, đăng ký trực tuyến kết nối với https://reurl.cc/gWXZGL, thời gian kết thúc là 5h chiều ngày 30 tháng 9 năm 2021 ( đối tượng đăng ký bằng văn bản căn cứ vào dấu bưu điện).
   

Kèm theo 01 bản tổ chức quy hoạch phương án bồi dưỡng năng lực và hợp tác cư dân mới, phương án hợp tác cư dân mới, người liên hệ: Cô Hồ, cô Tô của Hiệp hội phát triển quyền và lợi ích phụ nữ Hao Hao huyện Bình Đông, pháp nhân đoàn thể xã hội, điện thoại liên hệ: 08-7371382. E-mail:jadwrp@gmail.com.

File:
Bản tóm tắt.pdf pdfName檔:Bản tóm tắt.pdf