Chuyển đến phần nội dung chính
:::2023-09-24 Sun
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Hoạt động khai trương cứ điểm phục vụ cộng đồng cư dân mới thành phố Đầu Phần huyện Miêu Lật
  • Ngày cập nhật: 2021.11.09      

Nhằm tăng cường phục vụ bà con cư dân mới thành phố Đầu Phần, vào 9h sáng ngày 24 tháng 10 năm 2021 (chủ nhật), tại Hiệp hội chăm sóc cư dân mới Đài Việt huyện Miêu Lật (Số 16 thôn Lục Hợp Nhị thôn 18 xóm Tân Hoa thành phố Đầu Phần huyện Miêu Lật) tổ chức hoạt động khai trương cứ điểm phục vụ cộng đồng cư dân mới thành phố Đầu Phần huyện Miêu Lật, nhằm phục vụ cho các bạn cư dân mới thành phố Đầu Phần lân cận.

Theo thống kê của Sở Di Dân Bộ Nội Chính, tính đến cuối tháng 9 năm 2021, số cư dân mới đăng ký kết hôn tại huyện Miêu Lật khoảng 16000 người, riêng thành phố Đầu Phần khoảng 2700 người. Là thành phố huyện thị có số cư dân mới đông nhất trong huyện, cư dân mới vì sự khác biệt về tình hình đất nước, phong tục, văn hóa… dẫn đến sau khi sang Đài Loan thường gặp vấn đề về thích nghi. Nhằm thúc đẩy cư dân mới tham gia vào hoạt động xã hội và tăng cường mạng lưới ủng hộ của xã hội, huyện Miêu Lật ngoài giành được Quỹ phát triển cư dân mới hỗ trợ thành lập Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới huyện Miêu Lật ra, tại Đại Hồ, Trúc Nam, Công Quán, Tam Nghĩa và Thông Uyển được Sở Xã hội và Gia Đình Bộ Phúc lợi Y tế triển khai phúc lợi xã hội hỗ trợ xây dựng 5 cứ điểm cư dân mới, nhằm cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận cho cư dân mới thành phố Đầu Phần, do Hiệp hội chăm sóc cư dân mới Đài Việt huyện Miêu Lật thành lập cứ điểm phục vụ cộng đồng cư dân mới thứ 6. Ngoài ra kết hợp với hoạt động giao lưu đa văn hóa, giúp cư dân mới và thành viên gia đình họ cùng người dân trong cộng đồng làm quen và tiếp nhận văn hóa đa nguyên.

Thời gian mở cửa cứ điểm này từ 9 h sáng đến 13:00 thứ hai hàng tuần, từ 13:00 h đến 17:00 chiều thứ 4, 5 hàng tuần, phục vụ tư vấn phúc lợi, quan tâm thăm viếng và chuyển giới thiệu cho cư dân mới, thúc đẩy dự án và phương án hoạt động cư dân mới thành phố Đầu Phần, hy vọng thông qua việc thành lập cứ điểm này phục vụ nhiều hơn các bạn cư dân mới tại địa phương và khu vực lân lận.

Chính quyền huyện hy vọng thông qua chính quyền các cấp, trường học và đoàn thể tư nhân, Trung tâm và cứ điểm phục vụ gia đình cư dân mới trong huyện có thể kết nối thông tin các bộ ngành tiếp tục đi sâu phục vụ cư dân mới và chăm sóc thế hệ cư dân mới thứ 2, từ đó tạo nên sự phát triển của cá nhân, trường học , cộng đồng, bồi dưỡng thế giới quan dân chúng trong huyện, tiếp nhận văn hóa ngoại lai mới trong sinh hoạt vốn có, thông qua học tập và giao lưu tạo nên nhiều đốm sáng tươi đẹp, đồng thời cũng hy vọng các trường, đoàn thể xã hội và cơ quan quan tâm cùng tham gia, mang đến nhiều sức sống hơn cho công tác cư dân mới.