Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-08-19 Fri
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Bắt đầu “Đề án học bổng dành cho con em cư dân mới năm 2020” hoan nghênh sôi nổi tham gia xin học bổng !
  • Ngày cập nhật: 2021.11.09      

“Đề án học bổng dành cho con em cư dân mới” do Quỹ Pearl S.Buck thành phố Đài Bắc hợp tác thúc đẩy cùng với Asia Pacific Telecom, khích lệ con em cư dân mới từ tiểu học đến các trường cao đẳng và đại học chăm chỉ học tập, thông qua việc cấp học bổng, mỗi đứa trẻ tại Đài Loan đều có quyền và cơ hội hưởng giáo dục bình đẳng, hoan nghênh các em phù hợp điều kiện sôi nổi đăng ký tham gia !

Cách thức tham gia tham khảo chi tiết tại website chính thức của Quỹ (http://www.psbf.org.tw/)hoặc gọi cho Tổ nguồn lực xã hội theo điện thoại 02-2504-8088 máy nhánh 35.

File:
Đề án học bổng dành cho con em cư dân mới (tổ thông thường).doc wordName檔:Đề án học bổng dành cho con em cư dân mới (tổ thông thường).doc