Chính quyền quận Miaoli logo

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Chuyển thông báo Sở Di dân Bộ nội chính tổ chức “Trại bồi dưỡng sáng tạo văn hóa tại địa phương dành cho con em cư dân mới năm 2022”, cập nhật ngày diễn ra hoạt động, và khuyến khích học sinh đang học trung học phổ thông (dạy nghề) và các trường đại học sôi nổi đăng ký tham gia.
  • Ngày cập nhật: 2022.04.16      
  1. Ngày diễn ra hoạt động vốn dự định vào ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 năm nay, nhưng đã được điều chỉnh lại từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 7 năm nay.
  2. Ngày đăng ký hoạt động nói trên là ngày 2/3 đến ngày 8/4 năm nay, kính mong hỗ trợ tuyên truyền và khích lệ con em cư dân mới và con em công dân Đài Loan đang học trường trung học phổ thông (dạy nghề) trở lên sôi nổi đăng ký tham gia.
  3. Đính kèm 01 bản “Tài liệu hoạt động” và 01 bản “Phiếu đăng ký hoạt động”, thông tin hoạt động tải trên Mục thông tin mới nhất trên website Mạng thông tin toàn cầu Bộ Nội Chính (https://www.moi.gov.tw), Mạng thông tin toàn cầu Sở Di Dân //www.immigration.gov.tw)và Mạng thông tin phát triển bồi dưỡng năng lực cư dân mới (https://ifi.immigration.gov.tw)
File:
Phiếu đăng ký.odt odtName檔:Phiếu đăng ký.odt
Công văn Sở di dân Bộ Nội Chính .pdf pdfName檔:Công văn Sở di dân Bộ Nội Chính .pdf
Tài liệu hoạt động.pdf pdfName檔:Tài liệu hoạt động.pdf