Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-08-19 Fri
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Chuyển thông báo hạn nộp hồ sơ đăng ký “Trại bồi dưỡng nhà sáng tạo văn hóa đa nguyên tại địa phương dành cho con em cư dân mới năm 2022” của Sở Di Dân Bộ Nội Chính kéo dài đến ngày 25 tháng 4 năm 202
  • Ngày cập nhật: 2022.04.26      
  1. Ngày đăng ký cuối cùng vốn là ngày 8 tháng 4 (thứ 6), để mở rộng hiệu quả hoạt động, kéo dài thời gian đăng ký đến ngày 25 tháng 4 cùng năm (thứ 2) (căn cứ vào dấu bưu điện),Kính mong hỗ trợ chuyển thông báo cho các trường trực thuộc tăng cường tuyên truyền, khích lệ các học sinh đang học tại trường trung học phổ thông (dạy nghề) và đại học sôi nổi đăng ký, và gửi giấy tờ đăng ký đến “Phòng phụ đạo di dân Sở Di Dân Bộ Nội Chính”, địa chỉ: Tầng 5 số 15 phố Quảng Châu khu Trung Chính thành phố Đài Bắc, mã bưu điện 10066.
  2. Thông tin chi tiết hoạt động và hồ sơ đăng ký hãy tải xuống từ Mục Thông tin hoạt động –Thông tin mới nhất Mạng thông tin toàn cầu Sở Di Dân (https://www.immigration.gov.tw). Nếu có vấn đề gì , hãy liên hệ với cô Đỗ theo số điện thoại 02-23889393 máy nhánh 2372.