Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-08-19 Fri
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Khóa học kỹ thuật cấp cứu cơ bản của Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới huyện Miêu Lật
  • Ngày cập nhật: 2022.05.16      

Mấy năm gần đây tai nạn xảy ra rất nhiều, kỹ năng cấp cứu ngày càng được coi trọng, Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới trong huyện vào 8:00-17:00 ngày 21 tháng 5 năm 2022 tổ chức khóa học kỹ thuật cấp cứu cơ bản 8 tiếng tại trường tiểu học Phong Hồ cũ (số 5 cầu 80 feet thôn Phong Hồ xã Tạo Cầu huyện Miêu Lật).

 

Thông qua giáo dục kỹ năng cấp cứu cơ bản, hướng dẫn gia đình cư dân mới kỹ năng và kiến thức cấp cứu chính xác, có thể vào thời khắc khẩn cấp giang rộng bàn tay hỗ trợ, tránh không xảy ra điều bất hạnh.

Mời 30 cư dân mới và thành viên gia đình (học sinh tiểu học lớp 4 trở lên thế hệ thứ 2 của cư dân mới) sôi nổi đăng ký!

Số lượng có hạn, cách thức đăng ký hãy gọi điện theo số 037-277011, 037-277017

Images: