Chính quyền quận Miaoli logo

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Khóa học kỹ năng dành cho cư dân mới năm 2022 trò chơi sáng tạo thủ công – nặn gốm DIY
  • Ngày cập nhật: 2022.06.27      

Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới của huyện sẽ lần lượt tổ chức khóa học kỹ năng dành cho cư dân mới năm 2022 “Trò chơi sáng tạo thủ công – nặn gốm DIY”vào hồi 9:10 -12:30 ngày 16 tháng 7 tại Trung tâm hoạt động cộng đồng Tân Phục thị trấn Uyển Lý, và vào hồi 9:10-12:30 ngày 17 tháng 7 tại Trung tâm hoạt động cộng đồng Viên Lâm xã Nam Trang, kính mời cha mẹ và con cái gia đình cư dân mới trong huyện cùng nhau tham gia !

Miêu Lật từng là “Quê hương gốm sứ”, trong huyện có nhiều lò nung, có bảng hiệu bình gốm lớn cổ kính tạo nên cảnh quan địa phương độc đáo. Do đất Miêu Lật cứng và dễ thông khí, đặc biệt thích hợp để sản xuất đồ gốm lớn như bình gốm, vại nước và chậu hoa, mặc dù hiện nay cảnh nhộn nhịp tấp nập đã không còn nữa, nhưng nghệ thuật gốm sứ vẫn là nét văn hóa đặc sắc của Miêu Lật.

Hoạt động này mời cư dân mới Chung Tế Hà của trang viên Hakka đến từ Kalimantan Indonesia, dẫn dắt gia đình cư dân mới cùng trải nghiệm niềm vui làm gốm, và tìm hiểu ngành sản xuất gốm tại địa phương.

Hoan nghênh gia đình Cư dân mới sôi nổi đăng ký tham gia ! Số lượng có hạn, cách thức đăng ký hãy gọi điện đến số 037-277011, 037-277017

Images: