Chuyển đến phần nội dung chính
:::2022-10-04 Tue
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Dự án thông tin ứng dụng kỹ thuật số dành cho cư dân mới
  • Ngày cập nhật: 2022.08.03      

Để hưởng ứng chính sách quan tâm kỹ thuật số của chính phủ, Sở Di dân vào ngày 1 tháng 8 năm 2022 tổ chức khóa học thông tin miễn phí dành cho cư dân mới, kính mời cư dân mới và con em mình nhiệt tình tham gia, nhằm nâng cao khả năng ứng dụng thông tin.

Nội dung liên quan hãy tham khảo áp phích và phiếu đăng ký hoặc tra tìm tại “Web e thông tin kỹ thuật số dành cho cư dân mới” (https://nit.immigration.gov.tw).

Images: