Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-06-24 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Kênh trợ giúp khi bị phát tán hình ảnh nóng, video nhạy cảm
  • Ngày cập nhật: 2023.09.12      

Nếu không may bị phát tán hình ảnh nóng, video nhạy cảm, có thể gọi đến số đường dây nóng tư vấn “Trung tâm Xử lý Hình ảnh nóng, Video nhạy cảm”, hoặc có thể thực hiện khiếu nại trực tuyến:

1. Đường dây nóng: 02-66057373, thời gian phục vụ từ 9h đến 22h hàng ngày, cả năm không nghỉ.

2. Trang web khiếu nại trực tuyến: https:.//tw-ncii.win.org.tw

Images:
Hình ảnh:9-2越.jpg「Mở cửa sổ mới」