Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-02-28 Wed
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:

 

Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới huyện Miêu Lật

  • Update: 2023.03.27      
  • Unit: 社會處

Đơn vị: Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới huyện Miêu Lật (Hiệp hội từ thiện tạ ơn huyện Miêu Lật tổ chức)

Khu vực phục vụ: 18 xã thành phố thị trấn toàn huyện

Nội dung phục vụ:

  1. Dịch vụ tư vấn: Quan tâm chăm sóc qua điện thoại, tư vấn phúc lợi
  2. Phục vụ riêng từng trường hợp: Điện thoại hỏi thăm, gặp gỡ nói chuyện, tháp tùng, tư vấn quan hệ gia đình, nhập quốc tịch, tư vấn, tư vấn pháp luật, kết nối các nguồn hỗ trợ.
  3. Dịch vụ hướng dẫn tuyên truyền: hướng dẫn tuyên truyền cộng đồng, hướng dẫn tuyên truyền hoạt động.
  4. Phục vụ hoạt động: Hoạt động dành cho cha mẹ và con cái, hoạt động giải trí gia đình, tọa đàm thích ứng văn hóa, đào tạo thi giấy phép lái xe.
  5. Phục vụ thông dịch

Địa chỉ: Tầng 9-2 số 1 Trạm tiền khóm 16 cụm Thượng Miêu thành phố Miêu Lật

Điện thoại: 037-277115.037-277117

Fax: 037-263198

Thời gian phục vụ: Thứ 2 đến thứ 6 AM 08︰00- PM 05︰00

Đối tượng phục vụ:

  1. Cư dân mới cư trú thực tế và có hộ tịch tại huyện Miêu Lật
  2. Gia đình cư dân mới
  3. Đơn vị nguồn lực quan tâm đến gia đình cư dân mới và người dân

Liên kết website liên quan: Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới huyện Miêu Lật (FB)

    FacebookLink