Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Hoạt động khai trương cứ điểm phục vụ cộng đồng Cư dân mới Đầu Phần huyện Miêu Lật
  • Ngày cập nhật: 2024.06.18      

Chính quyền huyện để tăng cường phục vụ bà con cư dân mới thành phố Đầu Phần, dự định vào 10 h sáng ngày 20 tháng 6 năm 2024 (thứ 5), tại cơ sở số 1 tòa nhà sáng tạo thanh niên Đầu Phần ( cổng phụ Văn phòng ủy ban thành phố Đầu Phần số 232 đường Trung Sơn thành phố Đầu Phần), tổ chức hoạt động khai trương cứ điểm phục vụ cộng đồng Cư dân mới Đầu Phần huyện Miêu Lật, phục vụ các bạn cư dân mới khu vực Đầu Phần gần đó.

Theo thống kê của Sở Di Dân Bộ Nội Chính, Cùng với sự dịch chuyển dân số trong khu vực, Đầu Phần vinh dự trở thành thành phố dân số đông nhất trong huyện, tính đến cuối tháng 5 năm 2024, tổng số cư dân mới đăng ký kết hôn trong huyện Miêu Lật đạt đến 17.472 người, trong đó thành phố Đầu Phần vượt quá 3000 người. 

Cư dân mới vì sự khác biệt về tình hình đất nước, phong tục, văn hóa, sau khi kết hôn thường đối mặt việc thích ứng khó khăn. Để tăng cường sự tham gia của cộng đồng cư dân mới và tăng cường mạng lưới ủng hộ của xã hội, huyện ngoài việc nhận được sự hỗ trợ của Quỹ phát triển cư dân mới thành lập hai trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới khu Miêu Bắc và khu Miêu Nam ra, còn được Sở Gia đình Xã Hội trực thuộc Bộ Phúc lợi Y tế thúc đẩy hỗ trợ phúc lợi xã hội thành lập 3 cứ điểm phục vụ cư dân mới.

Để cung cấp dịch vụ tiện lợi hơn cho cư dân mới khu Đầu Phần, do Hiệp hội Gan Pu Gong Hao Thanh niên Đài Loan Đầu Phần huyện Miêu Lật thành lập cứ điểm phục vụ cộng đồng cư dân mới thứ 4, cung cấp tư vấn, chỉ đạo và chi viện, giúp đỡ cư dân mới giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, bao gồm bình đẳng giới tính, tăng cường ý thức giới tính, chăm sóc sức khỏe y tế, học tập tiếng Khách gia và nguồn phúc lợi liên quan, đạt được mục tiêu hội nhập đa dạng.

Thời gian làm việc của cứ điểm này từ 9:00 sáng đến 13:00 trưa thứ 4, 5, 6 hàng tuần, địa điểm tại số 1 cơ sở sáng tạo thanh niên cổng phụ Văn phòng ủy ban thành phố Đầu Phần, cung cấp các dịch vụ như tư vấn phúc lợi, chăm sóc viếng thăm và chuyển giới thiệu, thúc đẩy phương án và kế hoạch hoạt động dành cho cư dân mới, hy vọng cứ điểm có thể phục vụ các bạn cư dân mới hơn tại địa phương và khu vực lân cận

Chính quyền huyện hy vọng thông qua chính quyền các cấp, trường học và đoàn thể tư nhân, cùng với hai trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới và cứ điểm trong huyện có thể trao đổi thông tin các bộ phận, tiếp tục tăng cường phục vụ cư dân mới và chăm sóc thế hệ hai của cư dân mới, từ đó đạt được sự trưởng thành của cá nhân, trường học, cộng đồng, bồi dưỡng thế giới quan của cư dân trong huyện, hòa nhập vào văn hóa ngoại lai mới trong cuộc sống vốn có, thông qua học tập và giao lưu nhóm lên nhiều ngọn lửa tươi đẹp hơn. Chúng tôi cũng hy vọng nhiều trường học, cộng đồng và cơ quan hơn cùng tham gia, tiếp thêm nhiều sức sống hơn cho công tác cư dân mới.