Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Di dời đến Đài Loan gần hơn Cục Di trú đã biên soạn và phát hành sách hướng dẫn cho người mới đến sống tại Đài Loan với thông tin liên quan về cuộc sống
  • Ngày cập nhật: 2024.06.18      

Để hỗ trợ cho người nhập cư mới sinh sống tại Đài Loan, Cục Di trú đã biên soạn và phát hành sách hướng dẫn và tờ rơi về cuộc sống tại Đài Loan bằng 9 ngôn ngữ gồm tiếng Trung, Anh, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Nhật Bản, và Hàn Quốc. Các tệp điện tử liên quan (bao gồm cả sách điện tử và tệp âm thanh giới thiệu về sách hướng dẫn) có thể được tìm thấy tại địa chỉ website sau đây. Chào đón mọi người đến thăm và tải về.

Địa chỉ website:https://www.immigration-ebook.com/index.html