Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin mới nhất

  • Tiêu đề: Tăng cường bảo mật thông tin cá nhân Bộ Nội vụ thêm Thỏa thuận hợp tác thực thi pháp luật về quyền riêng tư toàn cầu
  • Ngày cập nhật: 2024.06.18      

Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của người dân, 16 Cơ quan thực hiện pháp luật về quyền riêng tư bao gồm Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Bộ Pháp vụ đã cho phép thêm “Thỏa thuận hợp tác thực thi pháp luật về quyền riêng tư toàn cầu Global Cooperation Arrangement for Privacy Enforcement (gọi tắt là CAPE) vào tháng 03 năm nay (2024), trong tương lai có thể hợp tác với các đối tác quốc tế khác thông qua các kênh có thẩm quyền Tư pháp xuyên quốc gia, cùng nhau thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật về quyền riêng tư xuyên biên giới, tích cực hạn chế các hành vi phạm tội như xâm phạm thông tin cá nhân bất hợp pháp.

 

Bộ Nội chính cho biết, theo xu hướng số hóa toàn cầu tiếp tục tăng nhanh, nhu cầu truyền dữ liệu xuyên biên giới cũng đã đã tăng lên nhanh chóng, việc phát sinh các sự cố về xâm phạm thông tin cá nhân thường xuyên có liên quan đến các yếu tố nước ngoài, cần phải thông qua hỗ trợ hợp tác giữa các khu vực có thẩm quyền Tư pháp xuyên quốc gia, thì mới có thể chống lại và ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp một cách hiệu quả. Cho đến nay, gia nhập Global CAPE gồm các khu vực có thẩm quyền Tư pháp như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Anh, Hàn Quốc, Philippine, Singapore, Mexico, Trung tâm Tài chính Dubai, Bermuda v.v... Trong tương lai, thông qua trao đổi giao lưu, có thể tăng cường việc thực thi pháp luật xuyên biên giới và thông tin chuyên môn trong việc bảo vệ quyền riêng tư hoặc thông tin cá nhân của nhau.

 

Bộ Nội chính chỉ ra rằng, sẽ tiếp tục sát cánh với hướng đi thực tế và chế độ pháp luật mới nhất của quốc tế, tăng cường hơn nữa việc bảo đảm quyền riêng tư thông tin của người dân, tạo nền tảng vững chắc cho việc kích hoạt thương mại kỹ thuật số xuyên biên giới, nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế kỹ thuật số trong nước.