Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Tổ chức đoàn thể ủng hộ tâm trạng – SAFE bạn nói
  • Ngày cập nhật: 2024.04.11      

Rào cản ngôn ngữ bởi quốc tịch khác nhau, hoặc vì thân phận khác nhau, dẫn đến nhiều lời trong lòng khó có thể nói ra, hoặc chỉ có thể giãi bày với đồng hương. Chúng ta và những người cư dân mới muốn hiểu nhau, thì cần thiết lập kênh an tâm tương tác. Để thúc đẩy cư dân mới ra khỏi nhà tham gia vào các hoạt động, thông qua sự dẫn dắt của các nhân viên công tác xã hội, cung cấp kênh trao đổi để người dân mới có thể nói những điều mình muốn và thúc đẩy quan hệ hòa thuận giữa cha mẹ và con cái, ổn định tâm trạng bản thân.

Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới khu Miêu Nam sẽ tổ chức “Đoàn thể ủng hộ cư dân mới- Bạn nói SAFE” vào ngày 20 tháng 4, nhóm buổi sáng sẽ do giảng viên dẫn dắt, giúp cư dân mới phá băng và có thể yên tâm giãi bày, khóa học buổi chiều sẽ thông qua ứng dụng thẻ bài cảm xúc đến nhào nặn bóng, để những cư dân mới đóng nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống như con cái, cha mẹ, đồng nghiệp… bất kể ở vào vai trò nào cũng đều có thể kiên cường, giàu sức sống như cây cỏ.

Hoạt động này có 4 ca, mỗi ca 2 tiếng. Dự tính mỗi ca tuyển sinh 10 người, thời gian lên lớp là 8h đến 17:30 ngày 20 tháng 4.

Trân trọng kính mời các bạn cư dân mới quan tâm đến các thông tin liên quan cùng tham dự, sôi nổi đăng ký tham gia! Số lượng có hạn, sẽ đăng ký cho đến khi hết chỉ tiêu. Khi đăng ký hãy liên hệ qua điện thoại với ngài Ông : 037-276027