Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-22 Mon
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Tổ chức giảng dạy tuyên truyền về quyền lợi lao động, nguồn lực hỗ trợ việc làm và bóc lột tài chính.
  • Ngày cập nhật: 2024.04.11      

Số lượng cư dân mới sang Đài Loan ngày càng tăng, sau khi sang Đài Loan sinh sống sẽ đối mặt với những vấn đề liên quan đến công việc và việc làm. Về công việc cần ổn định làm việc, biết được có những nguồn lực nào có thể hỗ trợ, có thể đến đâu lấy được những thông tin này đều vô cùng quan trọng.

Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới khu Miêu Nam sẽ tổ chức “Giảng dạy về quyền lợi lao động và nguồn lực hỗ trợ tìm việc làm và bóc lột tài chính dành cho cư dân mới” vào ngày 21 tháng 4, lấy “Luật dịch vụ việc làm” và “Luật bình đẳng giới trong việc làm” làm nội dung giảng dạy chính, giảng dạy tránh đối xử khác biệt và phân biệt đối xử trong công việc cũng như bảo đảm quyền lợi làm việc.

Trong khóa học tại hiện trường thực tế sẽ hướng dẫn các bạn cư dân mới thao tác internet bằng điện thoại di động như thế nào, để nhận được các nguồn lực hỗ trợ tìm việc làm của chính phủ, như: các dịch vụ tìm việc làm,  đào tạo nghề, tra tìm thông tin tìm việc trên mạng… do các tổ chức dịch vụ việc làm cung cấp. Phần hai khóa học sẽ do các chuyên viên Trung tâm đánh giá tiêu dùng tài chính đến hiện trường giảng dạy về nội dung liên quan đến bóc lột tài chính dành cho cư dân mới.

Hoạt động lần này dự tính tuyển sinh 25 người, thời gian học từ 9:30 đến 12:30 sáng ngày 21 tháng 4

Trân trọng kính mời các bạn cư dân mới quan tâm đến các thông tin liên quan cùng tham dự, sôi nổi đăng ký tham gia! Số lượng có hạn, sẽ đăng ký cho đến khi hết chỉ tiêu. Khi đăng ký hãy liên hệ qua điện thoại với ngài Ông : 037-276027