Chuyển đến phần nội dung chính
:::2024-07-21 Sun
print:
In thân thiện (mở một cửa sổ khác)
Share:
 

Thông tin hoạt động

  • Tiêu đề: Đoàn thể ủng hộ cảm xúc – cảm xúc của bạn, tôi và họ
  • Ngày cập nhật: 2024.05.13      

Nhà tâm lý học Carl Jung cho rằng, sự phản ánh trạng thái bên trong cá nhân cũng chính là chất xúc tác cho sự trưởng thành và thay đổi của cá nhân. Cảm xúc luôn bắt nguồn từ hoạt động của tiềm thức, đặc biệt là trong trải nghiệm cuộc sống cá nhân, những xung đột chưa giải quyết và những cảm nhận bị dồn nén.Những cảm xúc này được biểu hiện ra thông qua phương thức phi ngôn ngữ như giấc mơ, tưởng tượng, nghệ thuật..., thì sẽ có cơ hội được nhận dạng và giải quyết, khiến cho cá nhân có thể hiểu về bản thân, từ đó thúc đẩy sức khỏe tâm lý và phát triển quan hệ cá nhân. Cảm xúc phong phú đa dạng như vậy, liệu chúng ta có thể nhận biết chính xác và đồng cảm hay không, do đó chúng tôi tổ chức hoạt động này.

Cư dân mới gặp khó khăn về ngôn ngữ, càng cần thông qua phương thức khác nhau để đạt được sự giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống, làm thế nào để nhận biết cảm xúc giao tiếp chính xác là một trong những điều then chốt,do đó Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới khu Miêu Nam sẽ tổ chức “Đoàn thể ủng hộ cư dân mới- cảm xúc của bạn, tôi và họ” , thông qua sự dẫn dắt của giảng viên, khiến các cư dân mới nhận biết và đồng cảm với cảm xúc của chính mình và của người khác, để cảm xúc trở thành công cụ hỗ trợ cho sự thiếu hụt về giao tiếp ngôn ngữ.

Hoạt động lần này tổng cộng 4 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, mỗi buổi dự tính tuyển sinh 10 người, thời gian lên lớp từ 10:30 đến 15:30 ngày thứ 2 tháng 6 và ngày 16 tháng 06.

Trân trọng kính mời các bạn cư dân mới quan tâm đến các thông tin liên quan cùng tham dự, sôi nổi đăng ký tham gia! Số lượng có hạn, sẽ đăng ký cho đến khi hết chỉ tiêu. Khi đăng ký hãy liên hệ qua điện thoại với ngài Ông : 037-276027